تازه ترین مطالب

آخرین دیدگاهها

انتصاب مسئول کمیته راه اندازی پستها وخطوط انتقال وفوق توزیع شرکت برق منطقه‌ای یزد

انتصاب مسئول کمیته راه اندازی پستها وخطوط انتقال وفوق توزیع شرکت برق منطقه‌ای یزد
انتصاب مسئول کمیته راه اندازی پستها وخطوط انتقال وفوق توزیع شرکت برق منطقه‌ای یزد

 

طی حکمی از سوی مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای یزد، مسئول کمیته راه اندازی پستها وخطوط انتقال وفوق توزیع این شرکت منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای یزد، محمدحسن صباغزادگان با ابلاغ حکمی، محمد زارعشاهی را به عنوان نماینده مدیرعامل ومسئول کمیته راه اندازی پستها وخطوط انتقال وفوق توزیع این شرکت منصوب کرد.