تازه ترین مطالب

آخرین دیدگاهها

بخش توسعه ۶۳ به ۲۰ کیلوولت پست ساغند برق‌دار شد

بخش توسعه ۶۳ به ۲۰ کیلوولت پست ساغند برق‌دار شد
پروژه توسعه بخش 63 به 20 کیلوولت پست 230 ساغند، در روزهای پایانی سال 1401 تکمیل و برق‌دار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای یزد،‌ پروژه بخش توسعه پست ۲۳۰ ساغند باهدف اتصال نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی ساغند به شبکه سرا سری و تأمین برق مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان تعریف شده است.

یک دستگاه ترانسفورماتور ۶۳ به ۲۰ به ظرفیت ۳۰ مگاولت آمپر، یک بی ترانسفورماتور ۶۳ کیلوولت و ۶ فیدر ۲۰ کیلوولت شامل ۴ فیدر بار و ۲ فیدر تولید پراکنده از مشخصات پروژه مذکور است.

گفتنی است توسعه ۶۳ به ۲۰ کیلوولت پست ساغند با سرمایه‌گذاری ۴۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی و نظارت عالیه شرکت برق منطقه‌ای یزد احداث و در اسفند ماه ۱۴۰۱ برق‌دار شده است.