تازه ترین مطالب

آخرین دیدگاهها

خط و پست ۴۰۰ به ۶۳ کیلوولت مهرگان برق‌دار شد

خط و پست ۴۰۰ به ۶۳ کیلوولت مهرگان برق‌دار شد
خط و پست 400 به 63 کیلوولت مهرگان در اسفندماه 1401 برق‌دار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای یزد،‌ پست ۴۰۰ به ۶۳ کیلوولت مهرگان با توجه به نیاز ضروری شبکه و باهدف پاسخگویی به رشد بار صنعتی منطقه،‌ افزایش قابلیت اطمینان برق شهرستان مهریز و کاهش تلفات شبکه، با مشارکت بخش خصوصی و شرکت برق منطقه‌ای یزد احداث و برق‌دار شد.

دو بی‌خط ۴۰۰ کیلوولت ورودی با آرایش ۱٫۵ کلید ناقص، دو دستگاه ترانسفورماتور قدرت ۴۰۰ به ۶۳ هریک به ظرفیت ۲۰۰ مگاولت آمپر و ۶ فیدر خروجی ۶۳ کیلوولت از مشخصات این پست است که از سمت ۴۰۰ کیلوولت با پست‌های یزد یک و بهادران و از سمت ۶۳ کیلوولت با پست‌های سریزد، یزد مهر، مهریز و دیگر مشترکین صنعتی منطقه در ارتباط است.