تازه ترین مطالب

آخرین دیدگاهها

پست ۴۰۰ به ۱۳۲ کیلوولت بهادران برق‌دار شد

پست ۴۰۰ به ۱۳۲ کیلوولت بهادران برق‌دار شد
پست 400 به 132 کیلوولت بهادران در اسفندماه 1401 برق‌دار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای یزد،‌ پست ۴۰۰ به ۱۳۲ کیلوولت بهادران باهدف پاسخگویی به رشد بار صنعتی منطقه،‌ افزایش قابلیت اطمینان برق شهرستان مهریز و کاهش تلفات شبکه، با سرمایه گذاری بخش خصوصی احداث و برق‌دار شد.

دو بی ورودی ۴۰۰ کیلوولت، یک دستگاه ترانسفورماتور ۴۰۰ به ۱۳۲ به ۳۳ کیلوولت با ظرفیت ۲۰۰ مگاولت آمپر، یک فیدر اینکامینگ و دو فیدر ۳۳ کیلوولت خروجی در سمت ۳۳ کیلوولت از مشخصات این پروژه است که از سمت ۴۰۰ کیلوولت با پست‌های مهرگان و نخلستان در ارتباط است و از سمت ۳۳ کیلوولت نیز به شرکت پیشگامان و سرب و روی مهدی‌آباد متصل شده است.