تازه ترین مطالب

آخرین دیدگاهها

کسب امتیاز کامل جشنواره شهید رجایی در زمینه تکمیل سامانه سادا توسط برق منطقه‌‌ای یزد

مدیر دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات شرکت برق منطقه‌‌ای یزد از تکمیل سامانه سادای دارایی در این شرکت خبر داد.

آموزش و پایش مصرف آب و برق دستگاه‌های اجرایی، یاری دهنده گذر از پیک بار ۱۴۰۰

آموزش و پایش مصرف آب و برق دستگاه‌های اجرایی، یاری دهنده گذر از پیک بار ۱۴۰۰

پاسخگویی مدیرعامل برق منطقه‌‌ای یزد به مردم استان از طریق سامانه سامد

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌‌ای یزد ضمن حضور در مرکز سامد، به صورت مستقیم پاسخگوی مشکلات و درخواست‌های مردم استان خواهد بود.

تشریح عملکرد دفتر روابط عمومی برق منطقه‌ای یزد در سال ۹۹

مدیر دفتر روابط عمومی شرکت برق منطقه‌‌ای یزد اقدامات انجام‌شده در طول یکسال گذشته این دفتر را در هشت محور تبین شده توسط مدیرعامل در ابتدای سال، تشریح کرد.

عملکرد دفتر هیئت مدیره برق منطقه ای یزد در سال ۹۹

عملکرد دفتر هیئت مدیره برق منطقه ای یزد در سال ۹۹

انتشار کارنامه آماری شرکت برق منطقه‌‌ای یزد در سال ۹۹

کارنامه عملکردی شرکت برق منطقه‌‌ای یزد در سال ۹۹ منتشر شد.

تقدیر مدیرعامل توانیر از پایه ریزی طرح «ایجاد مرکز خلاقیت و کار تیمی در برق منطقه‌ای یزد»/ پایه ریزی طرح «ایجاد مرکز خلاقیت و کار تیمی» برای نخستین بار در برق منطقه ای یزد

همکار اصلی این طرح ضمن تشریح جزییات ایجاد مرکز خلاقیت و کار تیمی در شرکت برق منطقه ای یزد، از تقدیر مدیرعامل شرکت توانیر از طرح مذکور خبر داد.

عملکرد دفتر حراست و امور محرمانه برق منطقه‌‌ای یزد در سال ۹۹

مدیر دفتر حراست و امور محرمانه شرکت برق منطقه‌ای یزد، عملکرد واحد تحت امر خود را در سال ۹۹ بیان کرد.

رضایت کارگران، عاملی مهم در افزایش بهره‌وری

نماینده کارگران شرکت برق منطقه‌‌ای یزد، ضمن تشریح اقدامات انجام شده، سال ۱۴۰۰ را سالی امیدوار کننده برای قشر کارگر این شرکت دانست.

نوبتکاران در خط مقدم صنعت برق استان یزد

نوبتکاران در خط مقدم صنعت برق استان یزد