تازه ترین مطالب

آخرین دیدگاهها

ثبت نام متقاضیان امریه برای اعزام بهمن ۱۴۰۰

ثبت نام متقاضیان امریه برای اعزام بهمن ۱۴۰۰
ثبت نام متقاضیان امریه برای اعزام بهمن ۱۴۰۰

متقاضیان امریه برای اعزام ۱۱/۰۱/ ۱۴۰۰ از تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵فرصت دارند تا از طریق سامانه امریه سربازی وزارت نیرو به نشانی http://amriyeh.moe.gov.ir مراجعه و پس از مطالعه دستورالعمل(جذب و پذیرش مشمولین وظیفه در صنعت برق)، در صورت داشتن شرایط لازم، نسبت به ثبت نام و بارگذاری مدارک اقدام نمایند.

ثبت نام امریه برای متقاضیان دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکتری به بالا امکان پذیر است.