تازه ترین مطالب

آخرین دیدگاهها

ارائه نتایج کارگاه مهندسی ارزش خط ۱۳۲ کیلوولت اسمالون – مروست

جلسه ارائه نتایج کارگاه مهندسی ارزش خط ۱۳۲ کیلوولت اسمالون – مروست با حضور مدیر عامل شرکت برق منطقه ای یزد برگزار شد.

انتصابات جدید شرکت برق منطقه‌ای یزد

انتصابات جدید شرکت برق منطقه‌ای یزد

احداث نیروگاه‌های خود تامین، راه حل پیشگیری از ایجاد چالش در پیک بار ۱۴۰۱/  احداث نیروگاه‌های خودتامین در صنایع استان یزد

احداث نیروگاه‌های خود تامین، راه حل پیشگیری از ایجاد چالش در پیک بار ۱۴۰۱/

احداث نیروگاه‌های خودتامین در صنایع استان یزد

انجام مطالعات مکان یابی پست ۴۰۰ به ۶۳ کیلوولت ایساتیس یزد

مطالعات مکان یابی پست ۴۰۰ به ۶۳ کیلوولت بزرگترین پست شرق استان در شرکت برق منطقه‌‌ای یزد انجام شد.

آگهی تجدید مناقصه خرید ترانسفورماتورهای پست های ۲۳۰ نارین قلعه و ۶۳ مهرآوران به شماره  ۲۱۰۶/۰۰
دعوت به سرمایه‌گذاری برای احداث نیروگاه‌های مقیاس کوچک در استان یزد

دعوت به سرمایه‌گذاری برای احداث نیروگاه‌های مقیاس کوچک در استان یزد

بهینه سازی فونداسیون تجهیزات پست ۴۰۰ کیلوولت یزد ۲ برق منطقه‌‌ای یزد

بهینه سازی فونداسیون تجهیزات پست ۴۰۰ کیلوولت یزد ۲ برق منطقه‌‌ای یزد

خرید دیوار پیش ساخته بتنی پست اسمالون به شماره ۲۱۰۷/۰۰
انعقاد تفاهم نامه ترویج و توسعه نماز بین برق منطقه‌ای یزد و ستاد اقامه نماز استان

انعقاد تفاهم نامه ترویج و توسعه نماز بین برق منطقه‌ای یزد و ستاد اقامه نماز استان

بررسی نیاز‌ها و چالش‌های پیک زمستان ۱۴۰۰ در نشست شورای پایایی شبکه منطقه یزد

چهارمین نشست شورای پایایی شبکه منطقه یزد جهت بررسی نیاز‌ها و چالش‌های گذر از پیک زمستان سال ۱۴۰۱، با حضور مدیران دستگاه‌های صنعت برق استان یزد برگزار شد.