تازه ترین مطالب

آخرین دیدگاهها

برگزاری کارگاه آموزشی سلامت جسمانی و سبک زندگی در برق منطقه‌ای یزد

برگزاری کارگاه آموزشی سلامت جسمانی و سبک زندگی در برق منطقه‌ای یزد

اخبار کوتاه پایگاه شهید سامعی

اخبار کوتاه پایگاه شهید سامعی

انجام طرح مقاوم‌سازی ترانسفورماتورها در برابر زلزله در شرکت برق منطقه‌ای یزد

انجام طرح مقاوم‌سازی ترانسفورماتورها در برابر زلزله در شرکت برق منطقه‌ای یزد

انتصابات و تمدید عضویت همکاران در چند کمیته شرکت برق منطقه‌ای یزد

انتصابات و تمدید عضویت همکاران در چند کمیته شرکت برق منطقه‌ای یزد

انتصاب اعضای کمیته نمایندگان کارفرما برای انتخاب مشاور شرکت

انتصاب اعضای کمیته نمایندگان کارفرما برای انتخاب مشاور شرکت

انتصاب اعضای هیئت انتخاب مشاور معاونتهای طرح و توسعه و بهره برداری

انتصاب اعضای هیئت انتخاب مشاور معاونتهای طرح و توسعه و بهره برداری

رتبه اول استان یزد در توسعه نیروگاه‌های خورشیدی

رئیس شورای هماهنگی مدیران صنعت آب و برق استان یزد عنوان کرد
رتبه اول استان یزد در توسعه نیروگاه‌های خورشیدی

حضور مرکز پژوهش‌های خورشیدی برق منطقه‌ای یزد در نمایشگاه فن بازار استان

حضور مرکز پژوهش‌های خورشیدی برق منطقه‌ای یزد در نمایشگاه فن بازار استان

برگزاری دومین گردهمایی مدیران خدمات مشترکین برق‌های منطقه‌ای کشور در یزد

برگزاری دومین گردهمایی مدیران خدمات مشترکین برق‌های منطقه‌ای کشور در یزد

ارائه نتایج طرح جامع سیستم‌های اطلاعات مکانی (GIS) شرکت برق منطقه‌ای یزد

ارائه نتایج طرح جامع سیستم‌های اطلاعات مکانی (GIS) شرکت برق منطقه‌ای یزد