تازه ترین مطالب

آخرین دیدگاهها

فراخوان نیازهای تحقیقاتی

فراخوان نیازهای تحقیقاتی
فراخوان نیازهای تحقیقاتی + فرم

 

یرْفَعِ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنکُمْ وَالَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ (مجادله/۱۱)

خداوند کسانی از شما را که ایمان آورده اند و کسانی را که از دانش بهره یافته اند، به درجات ، رفعت بخشد.

 

موضوع علم و پژوهش به عنوان اولین محور از مجموعه سرفصل ها و توصیه های اساسی گام دوم انقلاب توسط مقام معظم رهبری مورد بیان شده است. برق منطقه ای یزد نیز همواره موضوع  پژوهش و فناوری را مدنظر قرار داده و در این راستا سازماندهی و اجرای طرح های پژوهشی تبیین شده است.  دفترتحقیقات و کنترل کیفیت تجهیزات  طی سالیان گذشته با استعلام از واحدهای شرکت، هر ساله مجموعه “عناوین اولویت های تحقیقاتی برق منطقه ای یزد” را  جمع آوری و منتشر می نماید.

در این راستا دفتر تحقیقات در نظر دارد نیازهای تحقیقاتی واحدهای مختلف شرکت را جمع آوری نموده تا پس از اولویت بندی، در قالب قراردادهای پژوهشی نسبت به رفع آن نیاز اقدام نماید. لذا از همکاران محترم درخواست می گردد نیازهای تحقیقاتی واحد خود را با تکمیل “فرم نیازسنجی تحقیقاتی” به دفتر تحقیقات و کنترل کیفیت ارسال نمایند.  فرم تکمیل شده را می توانید از طریق سیستم میروفایلر برای مدیر دفترتحقیقات یا در صورت تکمیل دستی، آن را از طریق دبیرخانه ارسال نمایید.

پژوهشگران محترم جهت اخذ اطلاعات بیشتر می توانند ضمن مشاهده فایل نیاز سنجی پژوهشی در اینترانت،  با شماره تلفنهای ۱۸و ۳۵۲۸۲۲۱۵-۰۳۵ تماس حاصل نمایند. شایان ذکر است اولویت های تحقیقاتی پس از تایید، می تواند در قالب پروژه پژوهشی، پروژه نخبگان وظیفه و پایان نامه تحصیلات تکمیلی عملیاتی می گردد.

از کلیه پیشنهاددهندگان در قالب حق التحقیق تقدیر و قدرانی به عمل می آید.

 

 

اهمیت و مفهوم نیاز سنجی پژوهشی

پژوهش در میان فعالیت های مختلف جوامع نقشی بی بدیل و شگرف بر میزان پیشرفت جوامع و بلوغ فنی و تکنولوژیکی آنها دارد. بی گمان هدف از سازماندهی و اجرای طرح های پژوهشی، تغییر وضع موجود و حصول به ایده آل ها و آرزو های مطلوب است. بسیاری از محققان و صاحب نظران بر این باورند که تحقیقات نقش بارزی در حل مسائلی که کشور ها با آن مواجه هستند، دارد . شواهد بسیاری وجود دارد که نشان میدهد بین اطلاعات حاصل از پژوهش و نیازهای واقعی شکاف و فاصله زیادی وجود دارد و یکی از مهمترین عوامل این وضعیت عدم ارتباط منطقی بین جهت گیری ها و عناوین پژوهشی با نیازهای تصمیم گیری است. بی تردید همگام با درک فزآینده در خصوص نقش و جایگاه تحقیقات؛ سازماندهی و جهت دهی فعالیت های پژوهشی به سوی نیازها و اولویت های واقعی از حساسیت بیشتری برخوردار گردیده است. به عبارت روشن تر تصمیم گیری مبتنی بر پژوهش نیازمند آن است که تحقیقات انجام شده در راستای نیازها و مسائل واقعی باشد.

مفهوم نیاز یکی از وسیع ترین و پرکاربرد ترین واژه هایی است که در حوزه های مختلف متداول است. یکی از متداول ترین تعریف ها از نیاز، به موقعیتی دلالت دارد که در آن وضعیت موجود یا حاضر با وضعیت مطلوب فاصله دارد. برخی معتقدند که نیاز در جایی مطرح میشود که نقصان وکمبودی موجود باشد و نیاز تنها در زمینه کمبود و نقصان مهارت ها، گرایش ها، دانش ها در ارتباط با  وضعیت مطلوب موضوعیت پیدا میکند و بنابراین در محیط های مختلف کمبود و نقصان ها را نمی توان نیاز به حساب آورد. افراد و کارکنان در سطوح مختلف یک نظام، نیازهای متفاوتی دارند. گاهی اوقات شخصی که یک نیاز را شناسایی میکند،متفاوت از کسی است که واقعاً آن نیاز را تجربه میکند.. نیازستجی عبارت است از فرآیندی که نیازها را شناسایی و در خصوص اولویت ها تصمیم گیری میکند. استفاده از فرآیند نیاز سنجی میتواند از طریق شناسایی و روشن سازی اینکه چه نیازهایی مهم هستند و سطح اهمیت آنها چقدر است، به تصمیمگیری کمک کند.

با توجه به تعریف نیاز و نیاز سنجی، نیازسنجی پژوهشی فرآیندی پیچیده و دشوار است که با شناسایی نیازهای پژوهشی بالقوه آغاز، با مکانیزم اولویت بندی این نیازها ادامه می یابد و نهایتاً با تدراک مبنایی برای تخصیص منابع در دسترس به عناوین پژوهشی به اتمام میرسد. منظور از مکانیزم اولویت بندی پژوهشی عبارت است از چهارچوب یا الگوی سازمان یافته برای تعیین اولویتهای تحقیقاتی که در آن منابع مورد بررسی، مراحل، روشها، ابزارها و مشارکت کنندگان در فرآیند تعیین اولویتها به دقت تعریف میشود. نیازسنجی پژوهشی به عنوان مهمترین گام در فرآیند برنامه ریزی پژوهشی و راهنمای منطقی تخصیص منابع میتواند در سطوح متفاوت سازمانی انجام شود.

 

اولویت یابی پژوهشی

 

با نگاهی به فرهنگ نامه ها تعاریف گوناگونی را می توان در مورد اولویت یابی دید. اولویت یابی حالتی از تفوق زمانی، یا مقدم بودن چیزی نسبت به دیگری است. دیگر آنکه، اولویت یابی مقدم بودن از حیث ترتیب، رتبه و … است. همه افراد تصمیماتی برای زندگیشان اتخاذ میکنند؛ برخی تصمیمات پیش پا افتاده و برخی دیگر بسیار حائز اهمیت اند. بر پایه منابع، محدودیت ها، روش  مختلف عمل، هریک از افراد نسبت به نوع فعالیتی که می خواهند و می توانند انجام دهند تصمیم می گیرند. در تصمیم گیری های پژوهشی نیز قاعده بر منوال زندگی شخصی است، در برخی موارد تصمیماتی که گرفته میشود ساده و پیش پا افتاده و گاه بسیار مهم هستند. یک تصمیم بیش از هر کاری در بر گیرنده امکانات یا راه های  مختلف عمل است، زیرا بدون روش مختلف نمی توان گزینه مناسبی را اختیار کرد. اولویت یابی در دو جنبه بسیار مهم به انجام میرسد که عبارتند از: اهداف و اقدمات. هدف چیزی است که انتظار تحقق آن میرود و اقدامات شیوه ها و چگونگی دستیابی اهداف است. در واقع اولویت یابی نوع خاصی از تصمیم گیری است که دارای دو بعد اساسی است: ارزش و زمان. اولویت یابی نه فقط تصمیم درباره چیزی است که باید انجام شود )آنچه ارزشمند و حائز اهمیت است(؛ بلکه تصمیم درباره چیزی است که پیشتر از هر چیز دیگری باید انجام گردد. )آنچه در حال حاضر دارای اهمیت است( و تصمیم گیری درباره زمان دستیابی به هدف است. خلاصه آنکه اولویت یابی عبارت است از:

۱ . تصمیم گیری درباره آنچه انجام دادنش دارای اهمیت فراوانی است

. ۲اتخاذ تصمیم درباره چیزی است که پیش از هر چیز دیگری باید به انجام رسد.

 

محورهای پژوهشی  شرکت برق منطقه ای یزد

۱- محور انتقال و فوق توزیع

۱-۱- کنترل و مدیریت شبکه در سیستم های انتقال نیرو

۱-۲- برنامه‌ریزی و امنیت شبکه در سیستم های انتقال نیرو

۱-۳- قابلیت اطمینان سیستم‌های انتقال نیرو

۱-۴-  برنامه‌ریزی بلند مدت سیستم‌های  انتقال نیرو

۱-۵- کاربرد شبکه‌های هوشمند در انتقال و فوق توزیع

۱-۶- مطالعات  بهبود وبهینه سازی ترانسفورماتورهای انتقال و فوق توزیع

۱-۷- اتوماسیون ، دیسپاچینگ و مخابرات در پست‌ها و خطوط انتقال نیرو

۱-۸- سیستم‌های حفاظت و کنترل شبکه انتقال و فوق توزیع

۱-۹- تکنولوژی پیشرفته و بهینه در انتقال نیرو

۱-۱۰- طراحی ، ساخت و بهینه‌سازی تجهیزات پست ها و انتقال نیرو

۱-۱۱- مطالعات و توسعه بهینه شبکه‌‌های  انتقال و فوق توزیع

۱-۱۲- پایش خطوط و تجهیزات سیستم انتقال و فوق توزیع

۱ – ۱۳-  پایش و کاهش تلفات شبکه‌های اننقال و فوق توزیع

۲- محور انرژی‌های نو و تجدیدپذیر

۲-۱-  تولید برق یا حرارت یا برودت با استفاده از انرژی خورشیدی

۲-۲- تولید برق با استفاده از انرژی‌های امواج

۲-۳- تولید برق با استفاده از انرژی‌های آبی کوچک

۲-۴- تولید برق با استفاده از انرژی باد

۲-۵- تولید برق با استفاده از ذخیره‌سازی انرژی

۲-۶- گرمایش وتولید برق با استفاده از انرژی زمین گرمایی

۲-۷- تولید برق با استفاده از انرژی هیدروژن و پیل سوختی

۲-۸- تولید برق یا حرارت با استفاده از انرژی زیست توده

۲-۹-  مطالعات زیست محیطی انرژی‌های نو و تجدیدپذیر

۲-۱۰- برنامه‌ریزی و بررسی مسائل فنی اتصال مولدهای انرژی نو به شبکه سراسری

۲-۱۱-  برنامه‌ریزی توسعه شبکه توزیع در کنار منابع انرژی تجدیدپذیر

۲-۱۲- برنامه‌ریزی منابع انرژی تجدیدپذیر در کنار تولید متمرکز

۲-۱۳- تولید برق و حرارت با استفاده از سیستم‌های هیبرید تجدیدپذیر

۲-۱۴- مطالعات امکان‌سنجی استفاده از  انرژی‌های نو و تجدیدپذیر

۲-۱۵- تدوین دانش فنی به منظور بومی‌سازی سیستم‌های تبدیل انرژی‌های تجدیدپذیر

۳- محور انرژی و بازار برق

۳-۱- مطالعات بازار برق

۳-۲- مطالعات بورس انرژی

۳-۳- مطالعات تامین انرژی

۳-۴- مطالعات مصرف انرژی

۳-۵- مطالعات انتقال و توزیع انرژی

 

۴- محور فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات

۴-۱- سیستم‌های مدیریت فن‌آوری اطلاعات

۴-۲- سیستم‌های نرم افزاری کاربردی صنعت برق

۴-۳-  شبکه‌های انتقال داده صنعت برق

۴-۴-  تجهیزات سخت افزاری فن‌آوری اطلاعات

۴-۵-  امنیت اطلاعات

۴-۶-  استاندارد نمودن روش ها در فعالیت‌های بخش ICT

۴-۷-  سیستم‌های اطلاعاتی و مدیریت دانش

 

۵- محور مطالعات اقتصادی ، اجتماعی ، زیست محیطی و مدیریتی

۵-۱- مطالعات اقتصادی و مدیریت دارایی‌ها

۵-۲-  مطالعات ایمنی ، بهداشت و زیست محیطی

۵-۳-  مطالعات آموزشی و مهارتی منابع انسانی

۵-۴- مطالعات مدیریتی و راهبری شرکت‌های برق

۵-۵-  مطالعات اقتصادی در مورد لزوم گسترش شبکه سراسری

۵-۶-  مطالعات اقتصادی در مورد استفاده از تولید پراکنده و یا منابع تجدیدپذیر انرژی

۵-۷-  مطالعات خصوصی‌سازی

۵-۸-  ارزیابی فنی و اقتصادی به کارگیری تکنولوژی‌ها و یا راهکارهای مختلف در بخش‌های تولید ، انتقال و توزیع

۵-۹- مطالعات کیفیت و بهره‌وری

۵-۱۰- خدمات مشترکین ، همکاری و تبادل اطلاعات توزیع و مشترکین

۵-۱۱- مطالعات حقوقی

۵-۱۲- مطالعات کلان مدیریت نوآوری، تحقیقات و توسعه فن‌آوری

 

 فرم فراخوان