تازه ترین مطالب

آخرین دیدگاهها

ارائه نتایج کارگاه مهندسی ارزش خط ۱۳۲ کیلوولت اسمالون – مروست

جلسه ارائه نتایج کارگاه مهندسی ارزش خط ۱۳۲ کیلوولت اسمالون – مروست با حضور مدیر عامل شرکت برق منطقه ای یزد برگزار شد.

احداث نیروگاه‌های خود تامین، راه حل پیشگیری از ایجاد چالش در پیک بار ۱۴۰۱/  احداث نیروگاه‌های خودتامین در صنایع استان یزد

احداث نیروگاه‌های خود تامین، راه حل پیشگیری از ایجاد چالش در پیک بار ۱۴۰۱/

احداث نیروگاه‌های خودتامین در صنایع استان یزد

انجام مطالعات مکان یابی پست ۴۰۰ به ۶۳ کیلوولت ایساتیس یزد

مطالعات مکان یابی پست ۴۰۰ به ۶۳ کیلوولت بزرگترین پست شرق استان در شرکت برق منطقه‌‌ای یزد انجام شد.

آگهی تجدید مناقصه خرید ترانسفورماتورهای پست های ۲۳۰ نارین قلعه و ۶۳ مهرآوران به شماره  ۲۱۰۶/۰۰
دعوت به سرمایه‌گذاری برای احداث نیروگاه‌های مقیاس کوچک در استان یزد

دعوت به سرمایه‌گذاری برای احداث نیروگاه‌های مقیاس کوچک در استان یزد

بهینه سازی فونداسیون تجهیزات پست ۴۰۰ کیلوولت یزد ۲ برق منطقه‌‌ای یزد

بهینه سازی فونداسیون تجهیزات پست ۴۰۰ کیلوولت یزد ۲ برق منطقه‌‌ای یزد

خرید دیوار پیش ساخته بتنی پست اسمالون به شماره ۲۱۰۷/۰۰
اقدامات انجام شده در بخش AC/DC پست های انتقال و فوق توزیع برق منطقه ای یزد

کارشناس سیستم تغذیه  AC/DC دفتر فنی انتقال  شرکت برق منطقه ای یزد، اقدامات انجام شده در بخش AC/DC پست های انتقال و فوق توزیع این شرکت را تشریح کرد.

آگهی تجدید مناقصه نگهداری و تعمیرات پستها و خطوط انتقال و فوق توزیع استان یزد (بخش A) به شماره ۲۱۰۳/۱۴۰۰
آگهی تجدید مناقصه نگهداری و تعمیرات پستها و خطوط انتقال و فوق توزیع استان یزد (بخش B) به شماره ۲۱۰۴/۱۴۰۰