تازه ترین مطالب

آخرین دیدگاهها

تقدیر از مسئول فرهنگی و دینی شرکت برق منطقه‌ای یزد

تقدیر از مسئول فرهنگی و دینی شرکت برق منطقه‌ای یزد
از سوی مدیرعامل شرکت توانیر صورت گرفت: تقدیر از مسئول فرهنگی و دینی شرکت برق منطقه‌ای یزد

با اهدای لوح تقدیر از مسئول امور فرهنگی و دینی شرکت برق منطقه‌ای یزد تقدیر شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای یزد،‌ محمدحسن متولی زاده،‌ مدیرعامل شرکت توانیر و احمد شیخی،‌ مدیر امور فرهنگی و دینی شرکت توانیر،‌ به پاس همت و پیگیری دلسوزانه در حوزه‌ی دین و فرهنگ و همچنین تبادل افکار و بسترسازی جهت دستیابی به اهداف راهبردی اقامه نماز در سال ۹۷ که موجبکسب دستاوردهای ارزنده در این حوزه شده است، با اهدای لوح تقدیر، از محمدحسین عبداللهی، مسئول امور فرهنگی و دینی شرکت برق منطقه‌ای یزد قدردانی کردند.