تازه ترین مطالب

آخرین دیدگاهها

انتصاب اعضای کارگروه امنیت سایبری شبکه صنعتی شرکت برق منطقه ای یزد

انتصاب اعضای کارگروه امنیت سایبری شبکه صنعتی شرکت برق منطقه ای یزد
انتصاب اعضای کارگروه امنیت سایبری شبکه صنعتی شرکت برق منطقه ای یزد

طی احکامی جداگانه از سوی محمد حسن صباغ زادگان مدیرعامل شرکت برق منطقه ای یزد، حسین دهقان دهنوی و سیف الله افضلیان تبار به عنوان عضو کارگروه امنیت سایبری شبکه صنعتی شرکت برق منطقه ای یزد منصوب شدند.