تازه ترین مطالب

آخرین دیدگاهها

ابلاغ عضویت در کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگری

ابلاغ عضویت در کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگری
احکام عضویت در کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگری شرکت برق منطقه‌ای یزد ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای یزد، ابوالفضل اسدی مدیرعامل شرکت، طی احکامی جداگانه سیدمهدی هاشمی را به‌عنوان دبیر و عضو کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگری در شرکت و سیدعلی امام، جابر برومند و ناصر زارع را به‌عنوان دیگر اعضای این کمیته منصوب کرد.

یادآور می‌شود، بررسی مسائل مربوط به حقوق و دستمزد کارگران ازجمله وظایف کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگری در شرکت برق منطقه‌ای یزد است.