تازه ترین مطالب

آخرین دیدگاهها

گزارش تصویری بازدید مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای یزد از پست‌های انتقال و فوق توزیع استان یزد

گزارش تصویری بازدید مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای یزد از پست‌های انتقال و فوق توزیع استان یزد
گزارش تصویری بازدید مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای یزد از پست‌های انتقال و فوق توزیع استان یزد

در ادامه بازدید‌های هفتگی از پست‌ها، مدیرعامل و معاون بهره برداری شرکت برق منطقه‌ای یزد همزمان با پیک بار از پست‌های انتقال و فوق توزیع نیر، چرخاب، صدوق، رستاق و جهان آباد بازدید کردند و ضمن دیدار با اپراتور‌های این پست‌ها، مسائل فنی و چالش‌های پست‌های مذکور را بررسی کردند.

بازدید از پست نیر

بازدید از پست‌های چرخاب، صدوق، رستاق و جهان آباد