تازه ترین مطالب

آخرین دیدگاهها

بازدید کارمندان یک شرکت بخش خصوصی از تجهیزات برق منطقه‌‌ای یزد

بازدید کارمندان یک شرکت بخش خصوصی از تجهیزات برق منطقه‌‌ای یزد
بازدید کارمندان یک شرکت بخش خصوصی از تجهیزات برق منطقه‌‌ای یزد

گروهی از کارمندان یک شرکت بخش خصوصی از تجهیزات برق واقع در پست ۲۳۰ شمال شرکت بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌‌ای یزد، به درخواست شرکت الکترو کویر یزد ۳۰ نفر از کارمندان این شرکت، جهت آشنایی عملی با تجهیزات برق شرکت برق منطقه‌‌ای یزد، ، از تجهیزات واقع در پست ۲۳۰ شمال بازدید کردند.