تازه ترین مطالب

آخرین دیدگاهها

گزارش تصویری بازدید مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای یزد از پست‌های سریزد و یزد مهر

گزارش تصویری بازدید مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای یزد از پست‌های سریزد و یزد مهر
مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای یزد از پست های شهرستان مهریز بازدید کرد.

بازدید از پست در حال احداث سریزد

بازدید از پست یزد مهر