تازه ترین مطالب

آخرین دیدگاهها

گزارش تصویری بازدید مدیرعامل برق منطقه‌ای یزد از پست‌های شهرستان‌های یزد و مهریز

گزارش تصویری بازدید مدیرعامل برق منطقه‌ای یزد از پست‌های شهرستان‌های یزد و مهریز
ابوالفضل اسدی طی دو روز از پست های شمال، دروازه قرآن، دانشگاه، یزد مهر و اسمالون بازدید کرد.

بازدید از پست ۶۳ کیلوولت شمال شهرستان یزد

بازدید از پست ۶۳ کیلوولت دروازه قرآن

بازدید از پست ۶۳ کیلوولت دانشگاه

بازدید از پست ۶۳ کیلوولت یزد‌مهر شهرستان مهریز

بازدید از مسیر خط ۲۳۰ کیلوولت ابرکوه _ معدن اسمالون