تازه ترین مطالب

آخرین دیدگاهها

انتصاب رئیس شورای پایایی منطقه ای شبکه برق یزد

انتصاب رئیس شورای پایایی منطقه ای شبکه برق یزد
انتصاب رئیس شوراي پايايي منطقه اي شبكه برق يزد

طی حکمی از سوی عبدالصاحب ارجمند مدیرکل دفتر راهبری نظارت بر انتقال و توزیع برق وزارت نیرو، ابوالفضل اسدی مدیرعامل شرکت برق منطقه ای یزد به مدت چهار سال به عنوان رئیس شورای پایایی منطقه‌ای شبکه برق یزد منصوب شد.

گفتنی است، این شورا بالاترین نهاد هماهنگی، برنامه‌ریزی و نظارت بر پایایی شبکه برق در آن منطقه می‏ باشد.