تازه ترین مطالب

آخرین دیدگاهها

رفع حالت خطرناک نقض حریم سه خط ۶۳ کیلوولت برق منطقه‌ای یزد

رفع حالت خطرناک نقض حریم سه خط ۶۳ کیلوولت برق منطقه‌ای یزد
رئیس گروه حقوقی دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات شرکت برق منطقه‌ای یزد از رفع حالت خطرناک نقض حریم خطوط 63 کیلوولت این شرکت خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای یزد، رضا سامعی با اشاره به گزارش های دریافتی از سوی معاونت بهره‌برداری شرکت، گفت: سه مورد تجاوز به حریم خط ۶۳ کیلوولت شامل خط ۶۳ کیلوولت جهان آباد- اردکان، خط ۶۳ کیلوولت اردکان- ترک آباد و خط ۶۳ کیلوولت فیض آباد- نیر به صورت دیوار کشی و ایجاد سقف شیروانی در محدوده حریم قانونی خطوط برق صورت گرفته بود.

وی ادامه داد: پیگیری های بعدی همکاران دفتر حقوقی شرکت از طریق دادستانی مربوطه انجام شده و با اعطای مهلت به مالک، تخریب دیوار های واقع در حریم و آزادسازی مسیر خط توسط مالک صورت گرفت.

مدیر دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات شرکت نیز با بیان اینکه ساخت و ساز های غیر اصولی و بدون مجوز اشخاص حقیقی در محدوده حریم قانونی شبکه های انتقال و فوق توزیع از معضلات مهم شرکت برق منطقه‌ای یزد و دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات این شرکت است، تصریح کرد: با توجه به خطرات و مشکلات ناشی از تجاوز به حریم خطوط و لزوم آزاد سازی حریم و همچنین وجود ضابطه قانونی مبنی بر الزام رفع تجاوز به تاسیسات برق، این دفتر مسئولیت رفع تجاوز و طرح شکایت علیه متجاوزین را تا زمان رفع نقض و آزادسازی حریم شبکه در دستور کار خود دارد.

حمید زارع تعامل سازنده با مردم را امری مهم در اطلاع رسانی مناسب و پیشگیری از تجاوز به حریم خطوط برق رسانی عنوان کرد و افزود: مهم ترین اقدام در این زمینه آگاهی بخشی به مردم و توجیه مالکین نسبت به خطرات جانی و مالی نقض حریم و لزوم رعایت حریم خطوط برق است که این اقدام در راستای رعایت حقوق شهروندی، توسط دفتر حقوقی شرکت برق منطقه‌ای یزد انجام می شود.