تازه ترین مطالب

آخرین دیدگاهها

انتصابات جدید شرکت برق منطقه‌ای یزد

انتصابات جدید شرکت برق منطقه‌ای یزد
انتصابات جدید شرکت برق منطقه‌ای یزد

ابوالفضل اسدی مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای یزد، طی احکامی جداگانه سید محمدحسین غیاثی را به عنوان عضو و دبیر کمیته تامین برق و نظارت بر مراکز استخراج رمز ارز و علی محمد فتح آبادی و احمد کردستانی را به عنوان اعضای کمیته طبقه بندی مشاغل کارگری در شرکت برق منطقه‌ای یزد منصوب کرد.