تازه ترین مطالب

آخرین دیدگاهها

انتصابات مهر ماه برق منطقه‌ای یزد

انتصابات مهر ماه برق منطقه‌ای یزد
انتصابات مهر ماه برق منطقه‌ای یزد

ابوالفضل اسدی مدیرعامل شرکت برق منطقه‌‌ای یزد، طی احکامی جداگانه علی اصغر مدرس را به عنوان سرپرست دفتر فناوری ارتباطات و مدیریت اطلاعات، سید محمدحسین غیاثی را به عنوان مدیر دفتر بازار برق و احمد کریمی را به عنوان عضو کمیته تامین برق و نظارت بر مراکز استخراج رمز ارز در شرکت منصوب کرد.