تازه ترین مطالب

آخرین دیدگاهها

گزارش تصویری از جلسه افتتاحیه و ممیزی عملکرد شرکت برق منطقه ای یزد

گزارش تصویری از جلسه افتتاحیه و ممیزی عملکرد شرکت برق منطقه ای یزد

img_0041 img_0042 img_0045 img_0080 img_0126 img_0127 img_0128 img_0133 img_0134 img_0145 img_0147 img_0148 img_0191 img_0195 img_0204 img_0208 img_0212 img_0215 img_0216 img_0223 img_0226 img_0234 img_0235 img_0239 img_0240 img_0250 img_0259 img_0262 img_0269 img_0272 img_0276 img_0280 img_0281 img_0285 img_0293 img_0295 img_0297 img_0298 img_0300 img_0314 img_0320 img_0321