تازه ترین مطالب

آخرین دیدگاهها

عضویت در کارگروه بهینه سازی طراحی خطوط و بررسی حریم‌ها توانیر

عضویت در کارگروه بهینه سازی طراحی خطوط و بررسی حریم‌ها توانیر
آرش کردی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت توانیر، طی حکمی مجید غفاریان را به مدت ۲ سال به‌عنوان عضو ادامه مطلب ...

Dithered B&W version of /tmp/pdftotiff28615410449673264327667/tmp/aaa.tif.2

آرش کردی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت توانیر، طی حکمی مجید غفاریان را به مدت ۲ سال به‌عنوان عضو و نماینده شرکت برق منطقه‌ای یزد، در کارگروه بهینه‌سازی طراحی خطوط و بررسی حریم‌های شرکت توانیر منصوب کرد.