تازه ترین مطالب

آخرین دیدگاهها

ثبت نام دواطلبان امریه سربازی مشمولین اسفند ماه در شرکتهای تابعه وزارت نیرو (جدید)

ثبت نام دواطلبان امریه سربازی مشمولین اسفند ماه در شرکتهای تابعه وزارت نیرو (جدید)
ثبت نام دواطلبان امریه سربازی مشمولین اسفند ماه در شرکتهای تابعه وزارت نیرو

متقاضیان امریه برای اعزام ۸/۱/ ۹۹ تا تاریخ ۹۹/۰۵/۳۰ فرصت دارند تا از طریق سامانه امریه سربازی وزارت نیرو به نشانی www.Amriyeh.moe.gov.ir مراجعه و پس از مطالعه دستورالعمل(جذب و پذیرش مشمولین وظیفه در صنعت برق)، در صورت داشتن شرایط لازم، نسبت به ثبت نام و بارگذاری مدارک اقدام نمایند.

ثبت نام امریه از این پس فقط برای متقاضیان دارای مدرک کارشناسی به بالا امکان پذیر است.