تازه ترین مطالب

آخرین دیدگاهها

صباغ زادگان: پایداری شبکه برق راهبرد اصلی شرکت برق منطقه‌ای یزد

اولین جلسه شورای پایایی شرکت برق منطقه‌ای یزد در سال جدید با تدوین و ابلاغ نظامنامه این شورا و تکلیف وزارت نیرو برگزار شد.

تامين برق مطمئن با افزایش ظرفیت پست ۶۳/۲۰ کیلوولت مهریز

تامين برق مطمئن با افزایش ظرفیت پست ۶۳/۲۰ کیلوولت مهریز

برقراری ارتباط فرا منطقه‌ای تلفن PLC در شرکت برق منطقه‌ای یزد

ارتباط مکالمه‌ای معاونت بهره‌برداری و پست‌های انتقال و فوق توزیع شرکت برق منطقه‌ای یزد از طریق سیستم PLC با سایر مراکز متصل به شبکه سراسری PLC برق کشور برقرار شد.

بهسازی اتاق فرمان پست ۴۰۰ کیلوولت یزد یک

اتاق فرمان پست انتقال برق ۴۰۰ کیلوولت یزد یک بهسازی شد.

کاهش حریم خطوط فشارقوی و انتقال برق

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای یزد از مصوبه‌ی هیئت دولت در خصوص کاهش حریم خطوط فشارقوی و انتقال برق خبر داد.

برگزاری دومین نشست هم اندیشی مدیران عامل نیروگاههای استان یزد

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای یزد، دومین نشست مدیرعامل این شرکت با مدیران عامل نیروگاه‌های استان، در ۲۷ خرداد در نیروگاه سیکل ترکیبی یزد، برگزار شد.

پایان ارزیابی از معاونت بهره‌برداری شرکت برق منطقه‌ای یزد

جلسه اختتامیه ارزیابی عملکرد بخش انتقال و فوق توزیع معاونت بهره‌برداری شرکت برق منطقه‌ای یزد، با حضور گروه ارزیابی توانیر، معاون بهره‌برداری و جمعی از مدیران و کارشناسان این معاونت برگزار شد.

گزارش تصویری از ارزیابی عملکرد شبکه انتقال و فوق توزیع با حضور نمایندگان توانیر

با حضور نمایندگان توانیر، ارزیابی عملکرد شبکه انتقال و فوق توزیع شرکت برق منطقه‌ای یزد آغاز شد.

انتقال پیک مصرف برق از شب به روز با استفاده گسترده از وسایل سرمایی

جلسه افتتاحیه ارزیابی عملکرد شبکه انتقال و فوق توزیع شرکت برق منطقه‌ای یزد با حضور معاون بهره‌برداری، جمعی از مدیران این معاونت و ارزیابان شرکت توانیر برگزار شد.

واگذاری نظارت بر عملکرد نیروگاه شیرکوه به شرکت برق منطقه‌ای یزد

نظارت بر عملکرد نیروگاه خصوصی شیرکوه و تحویل ایستگاه تقلیل فشار گاز یک‌صد هزار مترمکعبی به شرکت برق منطقه‌ای یزد واگذار شد.