تازه ترین مطالب

آخرین دیدگاهها

دوره آموزشی آشنایی با تعدیل و امور پیمانکاری

دوره آموزشی آشنایی با تعدیل و امور پیمانکاری
دوره آموزشی آشنایی با تعدیل و امور پیمانکاری

به گزارش شرکت برق منطقه‌ای یزد، اختر ملکی، مدیر دفتر سازماندهی، برنامه ریزی نیروی انسانی و آموزش شرکت برق منطقه‌ای یزد از برگزاری دوره آموزشی آشنایی با تعدیل و امور پیمانکاری خبر داد و گفت: این دوره با هدف افزایش دانش و مهارت آموزشگیران در تاریخ ۲۰ و ۲۱ خرداد ماه با تدریس محمدمهدی زینیا رئیس اداره تدارکات و قراردادهای پست در محل سالن جلسات شهید سامعی شرکت برق منطقه‌ای یزد برگزار شد.

گفتنی است: سرفصل‌های این دوره شامل دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهای پیمال سال ۱۳۸۲ و انتخاب نوع شاخص برای محاسبه تعدیل، تعدیل بخش ارزی، شاخص تعدیل کارکرد در دوره تاخیر، محاسبه تعدیل صورت وضعیت‌ها، تعدیل پیمان‌هایی که خاتمه می‌یابند و تعدیل پیمان هایی که فسخ می‌شوند، تغییر ضریب ۰٫۹۵ در رابطه ضریب تعدیل، مبنای محاسبه تعدیل و نحوه ارایه آن همچنین شاخص های موقت، شاخص های قطعی، شاخص های رشته ای، شاخص های فصلی رشته ای بود.