تازه ترین مطالب

آخرین دیدگاهها

برگزاری دوره آموزشی هزینه جبران تلفات برق در برق منطقه‌ای یزد

برگزاری دوره آموزشی هزینه جبران تلفات برق در برق منطقه‌ای یزد

انتصاب دو عضو جدید هیئت‌مدیره شرکت برق منطقه‌ای یزد

انتصاب دو عضو جدید هیئت‌مدیره شرکت برق منطقه‌ای یزد

تقدیر مسئول امور فرهنگی و دینی توانیر از برق منطقه‌اي يزد

تقدیر مسئول امور فرهنگی و دینی توانیر از برق منطقه‌اي يزد

حضور مرکز پژوهش‌های خورشیدی برق منطقه‌ای یزد در سه نمایشگاه داخلی

حضور مرکز پژوهش‌های خورشیدی برق منطقه‌ای یزد در سه نمایشگاه داخلی

قدردانی از کارکنان امور انتقال نیرو با حضور مدیرعامل

قدردانی از کارکنان امور انتقال نیرو با حضور مدیرعامل

انتصاب اعضای کارگروه اجرای تجدید ارزیابی دارایی های شرکت در سال ۹۷

انتصاب اعضای کارگروه اجرای تجدید ارزیابی دارایی های شرکت در سال ۹۷

انتصاب مدیر دفتر حقوقی به‌عنوان عضو کارگروه ممیزی حقوقی شرکت توانیر

انتصاب مدیر دفتر حقوقی به‌عنوان عضو کارگروه ممیزی حقوقی شرکت توانیر

تقدیر مدیرکل روابط عمومی توانیر و رئیس کمیته اجرایی کنفرانس برق از برق منطقه‌ای یزد

تقدیر مدیرکل روابط عمومی توانیر و رئیس کمیته اجرایی کنفرانس برق از برق منطقه‌ای یزد

نشست هم اندیشی مدیرعامل با کارکنان دفتر حراست شرکت

نشست هم اندیشی مدیرعامل با کارکنان دفتر حراست شرکت

تشکیل کارگروه انرژی وآب پدافند غیرعامل استان در شرکت برق منطقه‌ای یزد

تشکیل کارگروه انرژی وآب پدافند غیرعامل استان در شرکت برق منطقه‌ای یزد