تازه ترین مطالب

آخرین دیدگاهها

برگزاری نشست معرفتی به مناسبت هفته احیای امربه‌معروف و نهی از منکر

برگزاری نشست معرفتی به مناسبت هفته احیای امربه‌معروف و نهی از منکر

اخبار کوتاه ورزشی شرکت برق منطقه‌ای یزد

اخبار کوتاه ورزشی شرکت برق منطقه‌ای یزد

برگزاری پنجاه و دومین جلسه تفسیر موضوعی قرآن مجید

اخبار کوتاه پایگاه شهید سامعی شرکت برق منطقه‌ای یزد

کسب مقام قهرمانی فرزند همکار در مسابقات بین‌المللی کاراته

کسب مقام قهرمانی فرزند همکار در مسابقات بین‌المللی کاراته

کسب عنوان موفق‌ترین پایگاه در جشنواره مالک اشتر استان یزد

کسب عنوان موفق‌ترین پایگاه در جشنواره مالک اشتر استان یزد

افتخارآفرینی دو فرزند همکار در مسابقات کاراته کشوری

افتخارآفرینی دو فرزند همکار در مسابقات کاراته کشوری

تجلیل از همکار بازنشسته معاونت بهره‌برداری

تجلیل از همکار بازنشسته معاونت بهره‌برداری

برگزاری حلقه صالحین و چهل و هشتمین جلسه تفسیر موضوعی قرآن مجید

برگزاری حلقه صالحین و چهل و هشتمین جلسه تفسیر موضوعی قرآن مجید

کسب مقام اول پرتاب وزنه منطقه هفت‌کشوری توسط فرزند همکار

کسب مقام اول پرتاب وزنه منطقه هفت‌کشوری توسط فرزند همکار

کسب موفقیت ۳فرزند همکاران در المپیاد بسیج مساجد و محلات استان یزد

کسب موفقیت ۳فرزند همکاران در المپیاد بسیج مساجد و محلات استان یزد