تازه ترین مطالب

آخرین دیدگاهها

اخبار کوتاه پایگاه شهید سامعی شرکت برق منطقه‌ای یزد

اخبار کوتاه پایگاه شهید سامعی شرکت برق منطقه‌ای یزد

برگزاری جشن میلاد امام حسن (ع) در برق منطقه‌ای یزد

مراسم جشن میلاد امام حسن مجتبی (ع)، همزمان با پانزدهمین روز از ماه مبارک رمضان در نماز خانه ستادی شرکت برق منطقه ای یزد و با حضور همکاران این شرکت برگزار شد.

مراسم قرائت قرآن کریم در برق منطقه‌ای یزد

مراسم قرائت قرآن کریم در برق منطقه‌ای یزد

اخبار کوتاه پایگاه شهید سامعی برق منطقه‌ای یزد

اخبار کوتاه پایگاه شهید سامعی برق منطقه‌ای یزد

برگزاری جشن ویژه اعیاد شعبانیه در برق منطقه‌‌ای یزد

برگزاری جشن ویژه اعیاد شعبانیه در برق منطقه‌‌ای یزد

اخبار کوتاه پایگاه شهید سامعی شرکت برق منطقه ای یزد

اخبار کوتاه پایگاه شهید سامعی شرکت برق منطقه ای یزد

برگزاری مراسم استانی نماز رمز ایثار و شهادت در شرکت برق منطقه‌‌ای یزد

برگزاری مراسم استانی نماز رمز ایثار و شهادت در شرکت برق منطقه‌‌ای یزد

اخبار کوتاه پایگاه شهید سامعی شرکت برق منطقه‌ای یزد

اخبار کوتاه پایگاه شهید سامعی شرکت برق منطقه‌ای یزد

انتشار نخستین پادکست تولیدی کارکنان برق منطقه‌ای یزد

به مناسبت روز زن صورت گرفت :

انتشار نخستین پادکست تولیدی کارکنان برق منطقه‌ای یزد

اخبار کوتاه پایگاه شهید سامعی شرکت برق منطقه‌ای یزد

اخبار کوتاه پایگاه شهید سامعی شرکت برق منطقه‌ای یزد