تازه ترین مطالب

آخرین دیدگاهها

تدوین یک استاندارد ملی توسط شرکت برق منطقه‌ای یزد

تدوین یک استاندارد ملی توسط شرکت برق منطقه‌ای یزد
استاندارد ملی انرژی خورشیدی_اجزای جمع کن و مواد به دبیری امیر شریف‌یزدی مسئول مرکز پژوهش‌های خورشیدی برق منطقه‌ای یزد تدوین