تازه ترین مطالب

آخرین دیدگاهها

انجام تعمیرات اساسی ترانسفورماتور ۴۰۰ کیلوولت شرکت برق منطقه‌ای یزد

انجام تعمیرات اساسی ترانسفورماتور ۴۰۰ کیلوولت شرکت برق منطقه‌ای یزد
رئیس گروه نظارت بر تعمیرات پست شرکت برق منطقه‌ای یزد از پایان پروژه تعمیرات اساسی ترانسفورماتور 400 کیلوولت مستعمل آنسالدو در انبار مرکزی این شرکت خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای یزد، بهرام آبادیان با اشاره به اینکه پروژه تعمیرات اساسی ترانسفورماتور ۴۰۰ به ۶۳ کیلوولت مستعمل آنسالدو در انبار مرکزی شرکت برق منطقه‌ای یزد انجام‌شده است، افزود: اعتبار صرف شده برای اجرای این پروژه بالغ‌بر ۷ میلیارد و ۸۵۶ میلیون ریال است.

وی در تشریح اقدامات انجام‌شده در این پروژه ادامه داد:‌ با توجه به روغن‌ریزی شدید ترانسفورماتور مذکور در بخش تانک اصلی، درپوش اصلی و بخش ۲۰ کیلوولت؛ به‌منظور رفع نشتی و آماده‌سازی ترانسفورماتور برای انبارش بلندمدت، وضعیت ترانسفورماتور بررسی‌شده و اسناد استعلام تهیه شد.

وی تخلیه روغن، انجام جوشکاری نقاط نشتی و تعویض واشرهای معیوب را از اقدامات انجام‌شده در این پروژه برشمرد و افزود:‌ پس از اتمام عملیات جوشکاری، تست جوش و آب‌بندی انجام‌شده و نتایج مطلوبی به دست آمد.

آبادیان با اشاره به اهمیت ویژه نحوه مناسب انبارش بلندمدت ترانسفورماتور و نیاز به نصب کنسرواتور و ایجاد تنفس مناسب برای ترانسفورماتور مذکور، مجزا بودن رادیاتور ترانسفورماتورهای آنسالدو از تانک اصلی را مورد تأکید قرار داد و افزود: برای این امر نیاز به اجرای فونداسیون،‌ تخریب محوطه انبار و مونتاژ رادیاتور به‌منظور نصب کنسرواتور بود که هزینه بسیار بالایی را می‌طلبید

وی ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع،‌ ساختار تانک ترانسفورماتور مورد بازبینی قرارگرفته و پس از انجام مطالعات لازم مشخص شد امکان نصب کنسرواتور بر روی تانک اصلی با طراحی و نصب سازه مناسب وجود داشته و منجر به کاهش هزینه اجرا،‌ عدم تخریب محوطه انبار و کاهش فضای انبارش خواهد شد.

وی انجام محاسبات بارگذاری عملیات نصب کنسرواتور، ایجاد تنفس مناسب،‌ رنگ‌آمیزی نقاط جوشکاری شده، تصفیه فیزیکی روغن و انبارش مناسب ترانسفورماتور برای بهره‌برداری در آینده را از دیگر اقدامات انجام‌شده در این پروژه عنوان کرد.

گفتنی است افزایش عمر باقی‌مانده ترانسفورماتور با رفع نشتی، اجرای تنفس و تصفیه فیزیکی روغن و همچنین انبارش بلندمدت ترانسفورماتور مطابق دستورالعمل سازنده با حداقل هزینه و بدون تخریب محوطه انبار مرکزی، از اثرات اجرای این پروژه در شرکت برق منطقه‌ای یزد است.