تازه ترین مطالب

آخرین دیدگاهها

آگهی تجدید مناقصه خرید ترانسفورماتور مصرف داخلی و زمین پست های انتقال و فوق توزیع  به شماره ۲۱۱۰/۱۴۰۲
آگهی تجدید ارزیابی کیفی مناقصه خرید کلید و سکسیونر پروژه های اصلاح و بهینه سازی پستهای انتقال و فوق توزیع به شماره ۸۱۰۲/۱۴۰۲
ارائه نتایج پروژه چگالی بار شهر یزد و شهرهای هم‌جوار

مدیر دفتر برنامه‌ریزی فنی و برآورد بار شرکت برق منطقه‌ای یزد از ارائه نتایج پروژه چگالی بار شهر یزد و شهرهای هم‌جوار در این شرکت خبر داد.

انجام تعمیرات اساسی ترانسفورماتور ۴۰۰ کیلوولت شرکت برق منطقه‌ای یزد

رئیس گروه نظارت بر تعمیرات پست شرکت برق منطقه‌ای یزد از پایان پروژه تعمیرات اساسی ترانسفورماتور ۴۰۰ کیلوولت مستعمل آنسالدو در انبار مرکزی این شرکت خبر داد.

آگهی مناقصه خرید و آداپتاسیون بوشینگ‌های ترانسفورماتورهای پست‌های فوق توزیع  به شماره ۲۱۱۳/۱۴۰۲
رونمایی از سامانه جامع مکانیزه نگهداری و تعمیرات برای نخستین بار در یزد

سامانه جامع مکانیزه نگهداری و تعمیرات، با حضور نمایندگان شرکت توانیر و تعدادی از شرکت‌های برق منطقه‌ای کشور در شرکت برق منطقه‌ای یزد رونمایی شد.

آگهی ارزیابی کیفی مناقصه خرید کلید و سکسیونر پروژه های اصلاح و بهینه سازی پست های انتقال و فوق توزیع به شماره ۸۱۰۲/۱۴۰۲
آگهی مناقصه  واگذاری قسمتی از کار نقلیه به شماره ۲۱۱۶/۱۴۰۲
بازدید مدیرعامل برق منطقه‌ای یزد از پروژه‌های انتقال و فوق توزیع استان

بازدید مدیرعامل برق منطقه‌ای یزد از پروژه‌های انتقال و فوق توزیع استان

آگهی مناقصه خرید ترانسفورماتور مصرف داخلی و زمین پست های انتقال و فوق توزیع  به شماره ۲۱۱۰/۱۴۰۲