تازه ترین مطالب

آخرین دیدگاهها

پروژه توسعه دوفیدر ۶۳ کیلوولت در پست صدوق برقدار شد

معاون طرح و توسعه شرکت برق منطقه‌ای یزد، از برقداری دو فیدر خط ۶۳ کیلوولت در پست ۶۳ به ۲۰ کیلوولت صدوق در راستای تامین بار منطقه صنعتی شهرستان اشکذر خبر داد.

آگهی مناقصه واگذاری قسمتی از کار نقلیه به شماره ۲۱۰۲/۱۴۰۱
بررسی فرآیند ساخت نسل سوم و چهارم سلول‌های خورشیدی در یزد

بررسی فرآیند ساخت نسل سوم و چهارم سلول‌های خورشیدی در یزد

تشریح عملکرد معاونت طرح و توسعه برق منطقه‌ای یزد در سال ۱۴۰۰

تشریح عملکرد معاونت طرح و توسعه برق منطقه‌ای یزد در سال ۱۴۰۰

آگهی تجدید مناقصه تصفیه شیمیایی روغن راکتور R3 پست یزد یک به شماره ۲۱۲۲/۱۴۰۰
آگهی مناقصه واگذاری بهره‌برداری پستهای انتقال و فوق توزیع به شماره ۲۱۰۱/۱۴۰۱
بازدید رئیس امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور از زیرساخت‌های برق شهرستان مهریز

بازدید رئیس امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور از زیرساخت‌های برق شهرستان مهریز

کاهش مصرف انرژی با به‌سازی اتاق فرمان پست ۱۳۲ کیلوولت هرات برق منطقه‌ای یزد

مدیر امورانتقال شرکت برق منطقه‌ای یزد از اجرای پروژه به‌سازی اتاق فرمان پست ۱۳۲ به ۲۰ کیلوولت هرات در راستای کاهش مصرف انرژی در این ساختمان خبر داد.

پست ۶۳ به ۲۰ کیلوولت اشنیز و توسعه دو فیدر ۶۳ کیلوولت پست میبد برقدار شد

پست ۶۳ به ۲۰ کیلوولت اشنیز و توسعه دو فیدر ۶۳ کیلوولت پست میبد برقدار شد

اصلاح و بهینه سازی کانالها و فونداسیون پست ۱۳۲ کیلوولت بافق شرکت برق منطقه‌ای یزد

مدیر امورانتقال شرکت برق منطقه‌‌ای یزد از اجرای پروژه اصلاح و بهینه سازی کانال‌ها‌ و فونداسیون‌های پست ۱۳۲ کیلوولت بافق خبر داد.