تازه ترین مطالب

آخرین دیدگاهها

ارائه نتایج پروژه چگالی بار شهر یزد و شهرهای هم‌جوار

ارائه نتایج پروژه چگالی بار شهر یزد و شهرهای هم‌جوار
مدیر دفتر برنامه‌ریزی فنی و برآورد بار شرکت برق منطقه‌ای یزد از ارائه نتایج پروژه چگالی بار شهر یزد و شهرهای هم‌جوار در این شرکت خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای یزد، اکبر مهرابی هدف از اجرای این پروژه را انجام مطالعات چگالی بار در سطح شهرهای یزد، شاهدیه، حمیدیا و زارچ عنوان کرد و افزود: این پروژه به منظور برنامه‌ریزی توسعه شبکه از طریق توزیع بار الکتریکی و با رعایت الزامات فنی و اقتصادی انجام شده است.

وی ضمن اشاره به اینکه پروژه مذکور با توجه به تراکم بار در نقاط مختلف شهر اجرا شد؛ تصریح کرد: در پایان پروژه، نقشه چگالی بار شهر یزد و شهرهای همجوار تا سال ۱۴۰۹ به منظور مکان‌یابی پست‌های فوق توزیع جدید تهیه شده است که از این طریق تقسیم بار شهری روی پست‌های فوق توزیع موجود و پست‌های پیشنهادی آینده تسهیل خواهد شد.

مهرابی افزود: خدمات انجام شده توسط مشاور این پروژه شامل تعیین حداکثر بار و انرژی مصرفی شهرها در وضعیت موجود و نحوه توزیع بار با توجه به کاربری‌های اراضی، پیش‌بینی حداکثر بار مناطق مختلف شهری، استفاده از تراکم کاربری‌های ساختمانی مطرح‌شده، بررسی مقادیر حداکثر بار پیش‌بینی‌شده در محدوده هرکدام از پست‌های فوق توزیع و استفاده از نتایج پیش‌بینی حاصل‌شده برای توسعه و ظرفیت‌سازی پست‌های فوق توزیع استان است.